První valašské internetové noviny     *     Březen 2009     *     číslo 06     *     ročník 17/09
 Aktuálně
Aktuální informace
 Poslední číslo
INZERCE
Zpravodajství
Polemiky
Publicistika
Historie
Kultura
Firmy-podnikání
Školy
 Starší čísla
4/01, 5/01, 6/01, 7/01, 8/01, 9/01, 10/01, 11/01, 12/01, 13-14/01, 15-16/01, 17/01, 18/01, 19/01, 20/01, 21/01, 22/01, 23/01, 01/02, 02/02, 03/02, 04/02, 05/02, 06/02, 07/02, 08/02, 09/02, 10/02, 11/02, 12-13/02, 14-15/02, 16/02, 17/02, 18/02, 19/02, 20/02, 21/02, 22/02, 23/02, 24/02, 01/03, 02/03, 03/03, 04/03, 05/03, 06/03, 07/03, 08/03, 09/03, 10/03, 11/03, 12/03, 13/03, 14/03, 15/03, 16/03, 17/03, 18/03, 19/03, 20/03, 21/03, 22/03, 01/04, 02/04, 03/04, 04/04, 05/04, 06/04, 07/04, 08/04, 09/04, 10/04, 11/04, 12/04, 13/04, 14/04, 15/04, 16/04. 17/04, 18/04, 19/04, 20/04, 21/04, 01/05, 02/05, 03/05, 04/05, 05/05, 06/05, 07/05, 08/05, 09/05, 10/05, 11/05, 12/05, 13/05, 14/05, 15/05, 16/05, 17/05, 18/05, 19/05, 20/05, 21/05, 22/05, 01/06, 02/06, 03/06, 04/06, 05/06, 06/06, 07/06, 08/06, 09/06, 10/06, 11/06, 12/06, 13/06, 14/06, 15/06, 16/06, 17/06, 18/06, 19/06, 20/06, 21/06, 22/06, 23/06, 24/06, 25/06, 01/07, 02/07, 03/07, 04/07, 05/07, 06/07, 07/07, 08/07, 09/07, 10/07, 11/07, 12/07, 13/07, 14/07, 15/07, 16/07, 17/07, 18/07, 19/07, 20/07, 21/07, 22/07, 23/07, 01/08, 02/08, 03/08, 04/08, 05/08, 06/08, 07/08, 08/08, 09/08, 10/08, 11/08, 12/08, 13/08, 14/08, 15/08, 16/08, 17/08, 18/08, 19/08, 20/08, 21/08, 22/08, 01/09, 02/09, 03/09, 04/09, 05/09
 Chcete nám napsat?
E-mail
 Ankety
Vyjádřete se k našim anketním otázkám!
Budoucí valašskomeziříčští architekti
    V letošním školním roce připravoval Soukromý výtvarný obor Hany Kocourkové velmi silný ročník studentů na fakultu architektury v Praze a v Brně. Rozšířil proto klasickou výuku umění o nové obory: dějiny architektury 20. a 21. století, malé stavby, matematiku a deskriptivu. Úzce spolupracuje se staronovou kolegyní, bytovou designérkou Ing. Evou Hozákovou, která se studenty řeší půdorysy, 3D pohledy a všechny možné řezy budovami, což bývá hlavně pro studenty gymnázia velkým problémem.

   Vyučující výtvarné výchovy Hana Kocourková navázala nově spolupráci i s bývalými studenty výtvarného umění, dnes bakaláři architektury v Praze. Ti uspořádali pro adepty studia architektury tzv. zkoušky na nečisto, kde studenti obhajovali svá portfolia (rovněž letošní novinku) a předvedli své znalosti v oboru architektury a výtvarného umění.

   Všech šest studentů, kteří se hlásili na fakultu architektury v Praze, už bylo přijato a sedmý, který se hlásil do Brna, úspěšně složil talentové zkoušky. Přejeme všem budoucím architektům hodně úspěchů ve studiu!
         Hana Kocourková  
 

| Top| Chcete zareagovat | Zpět |
 
 
 
Obelisk 2009
 
Copyright vipcz.cz - your webhosting 2009
Publikování nebo šíření obsahu iOBELISKu je bez písemného souhlasu zákázáno.  info@obeliskval.cz