První valašské internetové noviny     *    Září 2003     *     číslo 15     *     ročník 11/03
 Aktuálně
Aktuální informace
 Poslední číslo
Zpravodajství
Polemiky
Publicistika
Historie
Kultura
Firmy-podnikání
 Starší čísla
4/01, 5/01, 6/01, 7/01, 8/01, 9/01, 10/01, 11/01, 12/01, 13-14/01, 15-16/01, 17/01, 18/01, 19/01, 20/01, 21/01, 22/01, 23/01, 01/02, 02/02, 03/02, 04/02, 05/02, 06/02, 07/02, 08/02, 09/02, 10/02, 11/02, 12-13/02, 14-15/02, 16/02, 17/02, 18/02, 19/02, 20/02, 21/02, 22/02, 23/02, 24/01, 01/03, 02/03, 03/03, 04/03, 05/03, 06/03, 07/03, 08/03, 09/03,10/03, 11/03, 12/03, 13/03, 14/03
 Chcete nám napsat?
E-mail
 Ankety
Vyjádřete se k našim anketním otázkám!
POLEMIKY POLEMIKY POLEMIKY POLEMIKY POLEMIKY POLEMIKY
 
Badatel v zahraničí
 Přečetl jsem si List partnerství, který byl vložen do Zpravodaje města Valašské Meziříčí, a rozhodl jsem se také něco pro vzdělání obyvatel našeho města zahraničními zkušenostmi udělat. Nerozjel jsem se však na Balkán, odtamtud už máme zkušeností dost, vydal jsem se na opačný konec Evropy, do Dánska. 
 
Co je dovoleno bohovi, není dovoleno volovi!
Vážení čtenáři, v minulých číslech Obelisku jste si mohli přečíst něco málo o praktikách naší městské  policie. Donedávna jsem byla přesvědčena, že policie je od toho, aby honila lumpy a dohlížela, aby nám ostatním se žilo v našem městě hezky, bezpečně a spokojeně. Párkrát jsem dostala pokutu za špatné parkování a mohla jsem se zlobit jen sama na sebe, že jsem přehlídla dopravní značku, i když jsem z vyprávění mnoha věděla, že pokutování v některých případech neexistuje, pokud máte ty správné kontakty. 
 
To by kráva neudělala...
 ...aby si na náměstí nechala namontovat kamerový systém a pod jeho dohledem pak rozmlátit všechny ozdobné keramické koše. 
 
Ještě milionová půjčka
Podle článku dopisovatele Obelisku si téměř celá střední Evropa s pobavením povídá o naivitě optimistického občana, který městu nabídl miliónovou půjčku na opravu vodovodu. Úžasné!? 
 
S klidem a rychle
 Nikdy by mě nenapadlo, že budu také psát o policii. Už proto, že mě přestala zajímat před téměř patnácti lety a doufám, že i já jsem přestal zajímat ji. I když šlo o policii zcela jinou a městská policie, o níž se teď poněkud více píše v těchto novinách, tenkrát vůbec neexistovala. 
 
O policii a odbornících v uvozovkách
 Vážený pane magistře a celá redakční rado,dovolte mi vyjádřit poděkování za Vaši práci v Obelisku. I přesto, že nejsem pravidelný čtenář Obelisku, musím říct, že se Vaše noviny zabývají skutečnostmi, které trápí velkou část občanů v našem městě. 
 
Starosta by měl jít příkladem
Vážená redakce,
   velmi mne zaujal Váš článek o práci Městské policie v našem městě. Bydlím v Krásně a mám malé děti, s kterými na kole často přejíždím most vedoucí na náměstí, abych se dostala na nepříliš upravenou cyklistickou stezku podél Bečvy.
 
Kontejnery v Bečvě!
Ani kamery na každém rohu nezabrání vandalismu typu rozmlácené keramické koše nebo kontejnery v Bečvě, dokud se městští strážníci nezačnou chovat profesionálně ...
 
 
Obelisk 2003
 
Copyright vipcz.cz - your webhosting 2003
Publikování nebo šíření obsahu iOBELISKu je bez písemného souhlasu zákázáno.  info@obeliskval.cz