První valašské internetové noviny     *   Říjen 2008     *     číslo 17     *     ročník 16/08
 Aktuálně
Aktuální informace
 Poslední číslo
INZERCE
Zpravodajství
Polemiky
Publicistika
Historie
Kultura
Firmy-podnikání
Školy
 Starší čísla
4/01, 5/01, 6/01, 7/01, 8/01, 9/01, 10/01, 11/01, 12/01, 13-14/01, 15-16/01, 17/01, 18/01, 19/01, 20/01, 21/01, 22/01, 23/01, 01/02, 02/02, 03/02, 04/02, 05/02, 06/02, 07/02, 08/02, 09/02, 10/02, 11/02, 12-13/02, 14-15/02, 16/02, 17/02, 18/02, 19/02, 20/02, 21/02, 22/02, 23/02, 24/02, 01/03, 02/03, 03/03, 04/03, 05/03, 06/03, 07/03, 08/03, 09/03, 10/03, 11/03, 12/03, 13/03, 14/03, 15/03, 16/03, 17/03, 18/03, 19/03, 20/03, 21/03, 22/03, 01/04, 02/04, 03/04, 04/04, 05/04, 06/04, 07/04, 08/04, 09/04, 10/04, 11/04, 12/04, 13/04, 14/04, 15/04, 16/04, 17/04, 18/04, 19/04, 20/04, 21/04, 01/05, 02/05, 03/05, 04/05, 05/05, 06/05, 07/05, 08/05, 09/05, 10/05, 11/05, 12/05, 13/05, 14/05, 15/05, 16/05, 17/05, 18/05, 19/05, 20/05, 21/05, 22/05, 01/06, 02/06, 03/06,04/06, 05/06, 06/06, 07/06, 08/06, 09/06, 10/06, 11/06, 12/06, 13/06, 14/06, 15/06, 16/06, 17/06, 18/06, 19/06, 20/06, 21/06, 22/06, 23/06, 24/06, 25/06, 01/07, 02/07, 03/07, 04/07, 05/07, 06/07, 07/07, 08/07, 09/07, 10/07, 11/07, 12/07, 13/07, 14/07, 15/07, 16/07, 17/07, 18/07, 19/07, 20/07, 21/07, 22/07, 23/07, 01/08, 02/08, 03/08, 04/08, 05/08, 06/08, 07/08, 08/08, 09/08, 10/08, 11/08, 12/08, 13/08, 14/08, 15/08, 16/08
 Chcete nám napsat?
E-mail
 Ankety
Vyjádřete se k našim anketním otázkám!
ZPRAVODAJSTVÍ   ZPRAVODAJSTVÍ   ZPRAVODAJSTVÍ
 
Zvláštní zastupitelstvo kvůli hřišti
  Tělovýchovná jednota prostřednictvím svého předsedy Zdeňka Petroše oslovila 11. září zastupitele s žádostí o navýšení finanční spoluúčasti Města na akci Rekonstrukce travnaté plochy na fotbalovém stadionu o ...
 
Změna pro skládku schválena
 Změnou územního plánu schválili zastupitelé patnácti hlasy v polovině září záměr rozšíření stá-vajících ploch skládky komunálních odpadů v lokalitě Krhová - Hrádky. Občané dotčeného území se skládkou nesouhlasí a požadují posouzení záměru vlivu na životní prostředí - SEA.
 
Zastupitelé jednali o slevách za odpady
   Změnu Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu projednávali zastupitelé. 
 
Prominutí nájmu jako precedens?
     S žádostí o prominutí částky necelých 60 tisíc korun za měsíční pronájem nebytových prostor na Křižné 250 se na zastupitele obrátil vietnamský nájemce. Svou žádost obhajoval velkými investicemi do objektu, který byl v dezolátním stavu.
 
Rekonstrukce prodejny se povedla
     
 
700 tisíc na odpis, tři miliony v exekucích
   Jak jsme vás informovali v minulém čísle, vyšly na světlo pohledávky Technických služeb za léta 1997-2003 v částce téměř 700 tisíc korun, o kterou ale město přijde, neboť již jsou promlčené a tudíž nevymahatelné. 
 
Valašský kros běželo 80 závodníků
      
 
Výběr z tiskových zpráv Městského úřadu
 
 
 
 
 
 
 
Obelisk 2008
 
Copyright vipcz.cz - your webhosting 2008
Publikování nebo šíření obsahu iOBELISKu je bez písemného souhlasu zákázáno.  info@obeliskval.cz