První vala±ské internetové noviny     *     Březen 2001     *     číslo 4     *     ročník 9/01    *    Návątěvník č. 
 Aktuálně
Aktuální informace
 Číslo 4/01
Zpravodajství
Polemiky
Publicistika
Historie
Kultura
 Starąí čísla
 Chcete nám napsat?
E-mail
 Poslední číslo
ZDE

 
 
AKTUÁLNĚ AKTUÁLNĚ AKTUÁLNĚ AKTUÁLNĚ AKTUÁLNĚ AKTUÁLNĚ
 
Zámek: minigolf nebude, fasáda ano
Pokračování rekonstrukce zámku Źerotínů, která si v leto±ním roce vyµádá 30-40 milionů korun, bylo jedním z bodů mimořádného zasedání MZ ve čtvrtek 8. března. Důvodem zařazení tohoto bodu ...
 
Kácení a údrµba zeleně v parku Kinských
Jiµ avizované velké kácení a údrµba zeleně v parku Kinských se zatím nekoná. Místní ČSOP, reprezentované Milanem Orálkem, se totiµ odvolalo k Úřadu pro hospodářskou soutěµ, protoµe radnice dle názoru této organizace nerespektovala zákon. Zakázku vyhrála ...
 
Stínadla: jak na neplatiče?
Zapeklitý právní problém, jak postupovat v případě neplatičů nájemného v bytech na Stínadlech, ře±ili ve čtvrtek 8. března meziříč±tí zastupitelé. Debata přitom chvílemi připomínali příslovečné dohadování o slepici a vejci. 
 
Starý parovod likvidován!
O±klivé nadzemní vedení starého parovodu za zámkem Źerotínů u svahu k Bečvě bylo na počátku března zlikvidováno. Zaji±těním likvidace nadzemních parovodů, kterých je po městě několik ...
 
KONEC VALAŚSKÉHO KRÁLE ?
Tak jsem se dočetl a viděl v televizi, µe Boleslava I. Dobrotivého sesadili z vala±ského trůnu, údajně proto, µe "v cizím µoldu jenom ±kodu na Vala±ském království páchá", coµ přeloµeno do srozumitelné znamená, µe si dělal co chtěl a nikoliv to, co chtěl pan Hrabo±. Vypadá to tak, µe Hrabo± nečetl v dětství pohádky.
 
Hledáte předky?
Jistě jste se jiµ někdy zamysleli, odkud vlastně Vá± rod pochází, kdo byli předkové a kde máte dal±í rodinu, neµ tu, kterou znáte. Je±tě se vám nestalo, µe jste se s někým setkali a pak zjistili,  µe jste, sice vzdálení, ale přece jenom příbuzní? Nejjednodu±±í jak se dostat k předkům ...
 
O Masarykově ulici rozhodnuto - vítězem jsou Holanďané!
Necelé tři hodiny trvalo mimořádné zasedání městského zastupitelstva ve čtvrtek 8. března. Hlavním bodem jednání, kvůli kterému bylo zastupitelstvo svoláno,  byl výběr zájemce o zástavbu plochy naproti staré krásenské radnici. Z původních tří uchazečů se dostavili pouze zástupci německé firmy OMI a holandské CTP. Představitel vsetínského ...
 
Posviźme si na kostel ... (aneb jak to vidí farář)
Váµení občané, přátelé, bratři a sestry, kdyµ jsem si přečetl  poslední čísla Obelisku, do±el jsem k závěru, µe je mou povinností napsat  několik slov k osvětlení  farního kostela ve Vala±ském Meziříčí. Myslím si, µe to od faráře v této chvíli mnozí čekají.
 
Volejbalistky století
Regina Obadálková jako vůbec nejlep±í a Libu±e Svozilová jako čtvrtá nejlep±í volejbalistka století - to jsou výsledky ankety sportovních odborníků. Na±e město se z tohoto verdiktu můµe radovat, obě µeny totiµ pocházejí z Vala±ského Meziříčí a s volejbalem zde ...
 
Obelisk 2001
Copyright I-NET 2001
Publikování nebo ±íření obsahu iOBELISKu je bez písemného souhlasu zákázáno.  info@obeliskval.cz